XULLO 2018 EN SANTIAGO DE COMPOSTELA-CURSO DE MONITOR/A DE TEMPO LIBRE

CURSO DE MONITOR/A EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

DO 9 AO 31 DE XULLO DE 2018

IMG-20180425-WA0003 (1).jpg

CURSO OFICIAL HOMOLOGADO

POLA XUNTA DE GALICIA

FASE TEÓRICA (200 horas) 

Tamén inclúe:

CURSO DE MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS
-INCLÚE CAMPAMENTO DE 2 DÍAS (MÓDULO DE CAMPISMO)
 

Programa do Curso de Monitor/a de Actividades de Tempo Libre da ETL Altair Galiza

A Escola de Tempos Libres Altair Galiza, pertencente á asociación Altair Galiza entidade sen ánimo de lucro, imparte entre o 9 e o 31 de xullo de 2018 un Curso de Monitor/a de Actividades de Tempo Libre, a formación impartirase en Santiago de Compostela, na Rúa Home Santo, 29 B

LOCALIZACIÓN EN GOOGLE MAPS DO CENTRO ONDE SE IMPARTE O CURSO

HORARIO DO CURSO

As sesións de aulas serán de 10 horas repartidas entre as 9 e 14 horas e as 15:30 a 20:30 horas, sendo modulábeis 30 minutos arriba ou abaixo dacordo co alumnado.

DÍAS DE DESCANSO:

Deixaranse tres mañás e un día completos de descanso entre o 9 e o 31 de xullo. Estes días de momento están sen marcar.

 DATAS LÍMITES:

Data límite para  matrícularse e para solicitar a devolución da matrícula (renuncia á matrícula):  luns 2 de xullo

PRAZAS:

Limitadas a 25. Terán praza as primeiras 25 persoas matriculadas. Estar matriculado implica: cubrir a folla de inscrición (inscribirse), enviar a declaración responsábel asinada, enviar xustificante de ingreso da matrícula ou fracción e recibir o correo de confirmación por parte da ETL Altair Galiza. Xerarase unha lista de espera para as persoas que non teñan confirmación da matrícula por parte da ETL Altair Galiza. A ETL Altair Galiza informará ás persoas que pasan á lista de espera e, de ser o caso, poderá abrir un período extraordinario de matrícula.

REQUISITOS DE ACCESO:

-Ter cumpridos os 18 anos
-Estar en posesión, polo menos, dalgún dos seguintes títulos: Graduado en Educación
Secundaria, Graduado Escolar ou outro equivalente, Técnico Auxiliar en Formación ou
outro equivalente. (ENVIAR asinada a declaración responsábel).

FASES:

FASE TEÓRICA: 200h O alumnado terá dereito a facer uso de 40 horas por asuntos propios: consultas médicas, viaxes, enfermidade, etc sen necesidade de xustificación documental.  O alumnado perderá o dereito a avaliación no momento en que exceda as 40 horas de non asistencia.

FASE DE PRÁCTICAS: 150 horas en campamentos, colonias, albergues, campos de traballo ou nunha entidade ou asociación de tempo libre. As prácticas desenvolveranse antes de 2 anos a contar a partir do 31 de xullo de 2018, día de finalización da fase teórica. A partir dos dous anos, 31 de xullo de 2020, pérdese o dereito á avaliación e tense que volver a cursar a fase teórica para obter a titulación.

MATRÍCULAS:

-260 € (75 € educadoras altair*)
Posibilidade de pagamento fraccionado.Sin título-1
*Matrícula membros de Altair (apoio á formación de membros de altair):
Estas interesad@ en ser educador/a voluntari@ de Altair? Estas pensando en constituír un grupo? Coñece o noso proxecto en Burela (Chao de Castro-Altair) e Santiago de Compostela (Seteportas-Altair). Mais información contacta a Asociación Altair Galiza en altair.galiza@gmail.com.
AVALIACIÓN DAS FASES TEÓRICA E PRÁCTICA:
A avaliación da fase teórica: A avaliación da fase teórico-práctica basearase nunha avaliación continua personalizada, que se efectuará ao longo do curso.
A avaliación da fase práctica: A avaliación da fase de prácticas efectuarase, unha vez concluida a fase de prácticas na/s entidade/s acolledora/a do alumnado, con base na Memoria de Prácticas que cada alumno deberá elaborar e tendo en conta o Informe de Prácticas presentado polo responsábel de prácticas na entidade acolledora.
 

O presidente da Asociación Altair Galiza é Brais Pedreira Taboada. O director da escola é Elías José Feijó Torres, coordinador pedagóxico de Altair Galiza, e o secretario Lucas Torres Collazo. 

Para máis información:

etl.altair.galiza@gmail.com

660629214

Advertisements