CURSO DE MONITOR/A en SANTIAGO DE COMPOSTELA (XULLO 2018

IMG-20180425-WA0003 (1).jpg

CURSO OFICIAL HOMOLOGADO POLA XUNTA DE GALICIA

 

A Escola de Tempos Libres Altair Galiza, pertencente á asociación Altair Galiza entidade sen ánimo de lucro, imparte entre o 9 e o 31 de xullo de 2018 un Curso de Monitor/a de Actividades de Tempo Libre, a formación impartirase en Santiago de Compostela, na Rúa Home Santo, 29.  A matrícula está aberta até o día 2 de xullo. Aquí podes ver a metodoloxía, programación e os contidos do curso:

Programa do Curso de Monitor/a de Actividades de Tempo Libre da ETL Altair Galiza

1.LUGAR

2.HORARIO

A fase teórico-práctica ten que cubrir un total de 200 horas. As sesións de aulas serán de 10 horas diarias repartidas entre as 9 e 14 horas da mañán e as 15:30 a 20:30 horas da tarde, sendo modulábeis 30 minutos arriba ou abaixo en consenso entre o alumnado e o profesorado. Deixaranse tres mañás e un día completos de descanso entre o 9 e o 31 de xullo. Estes días de momento están sen marcar.

3.QUEN PODE FACER O CURSO?

-Todas aquelas persoas maiores de 18 anos.
-En posesión, polo menos, dalgún dos seguintes títulos: Graduado en Educación
Secundaria, Graduado Escolar ou outro equivalente, Técnico Auxiliar en Formación ou
outro equivalente.

4.PRAZAS

O curso conta con 25 prazas. Terán praza as primeiras 25 persoas matriculadas. Xerarase unha lista de espera para as persoas que non teñan confirmación da matrícula por parte da ETL Altair Galiza. A ETL Altair Galiza informará ás persoas que pasan á lista de espera e, de ser o caso, poderá abrir un período extraordinario de matrícula. Mínimo 12 matrículas.

5.FASES

FASE TEÓRICA (200h): O alumnado terá dereito a facer uso de 40 horas por asuntos propios: consultas médicas, viaxes, enfermidade, etc sen necesidade de xustificación documental.  O alumnado perderá o dereito a avaliación no momento en que exceda as 40 horas de non asistencia.

FASE DE PRÁCTICAS (150h): en campamentos, colonias, albergues, campos de traballo ou nunha entidade ou asociación de tempo libre. As prácticas desenvolveranse antes de 2 anos a contar a partir do 31 de xullo de 2018, día de finalización da fase teórica. A partir dos dous anos, 31 de xullo de 2020, pérdese o dereito á avaliación e tense que volver a cursar a fase teórica para obter a titulación.

6.MATRÍCULA

A matrícula total do curso é de 260 € (75 € para educadoras Altair*) a ingresar na conta de ABANCA ES68 2080 0109 1130 4002 4171 indicando  Apelidos, Nome e DNI e como Concepto: Matricula Curso Monitor/a Santiago 2018. Existe tamén a posibilidade de pagamento fraccionado (en 3 pagos de 100/80/80 €).
Unha vez feito o ingreso, terá que achegar ao correo da escola Altair Galiza, etl.altair.galiza@gmail.com, a seguinte información:

Unha vez enviada a información anterior, recibirá un correo de resposta confirmando a súa matrícula no Curso de Monitor/a de Tempo Libre da ETL Altair Galiza.

*Matrícula membros de Altair (apoio á formación de membros de altair):
Altair desenvolve Proxectos Educativos nos Tempos Libres en diferentes lugares. Neste momento, existe un grupo educativo para crianzas de 7 a 17 anos en Santiago de Compostela (Seteportas-Altair), en Burela (Chao de Castro-Altair) e tamén no Cabo Verde (Estrelas-Altair). Mais información contacta coa Asociación Altair Galiza en altair.galiza@gmail.com.

O curso tamén inclúe:

-SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
-POLIZA DE ACCIDENTES PARA O ALUMNADO (na fase teórico-práctica)
-MATERIAL E ACTIVIDADES
-CURSO DE MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS
-INCLÚE CAMPAMENTO DE 2 DÍAS (MÓDULO DE CAMPISMO)
 

O presidente da Asociación Altair Galiza é Brais Pedreira Taboada. O director da escola é Elías José Feijó Torres, coordinador pedagóxico de Altair Galiza, e o secretario da ETL é Lucas Torres Collazo. 

Para máis información:

etl.altair.galiza@gmail.com

660629214

 

Advertisements