Curso monitorxs (1)

CURSO OFICIAL HOMOLOGADO POLA XUNTA DE GALICIA

 

A Escola de Tempos Libres Altair Galiza, pertencente á asociación Altair Galiza entidade sen ánimo de lucro, imparte entre o 6 e o 29 de xullo de 2019 un Curso de Monitor/a de Actividades de Tempo Libre, a formación impartirase en Santiago de Compostela, na Rúa Home Santo, 29.  A matrícula está aberta até o día 28 de xuño. Aquí podes ver a metodoloxía, programación e os contidos do curso:

Programa do Curso de Monitor/a de Actividades de Tempo Libre da ETL Altair Galiza

1.LUGAR

2.HORARIO

A fase teórico-práctica ten que cubrir un total de 200 horas. As sesións de aulas serán de 10 horas diarias repartidas entre as 9 e 14 horas da mañán e as 15:30 a 20:30 horas da tarde, sendo modulábeis 30 minutos arriba ou abaixo en consenso entre o alumnado e o profesorado. Deixaranse tres mañás e un día completos de descanso entre o 9 e o 31 de xullo. Estes días están sen marcar,excepto dia 25 de xullo que será día libre enteiro. As mañás de descanso propostas son: 10, 15, 20, mais poden modificarse por consenso das persoas participantes.

3.QUEN PODE FACER O CURSO?

-Todas aquelas persoas maiores de 18 anos.
-En posesión, polo menos, dalgún dos seguintes títulos: Graduado en Educación
Secundaria, Graduado Escolar ou outro equivalente, Técnico Auxiliar en Formación ou
outro equivalente.

4.PRAZAS

O curso conta con 25 prazas. Terán praza as primeiras 25 persoas matriculadas. Xerarase unha lista de espera para as persoas que non teñan confirmación da matrícula por parte da ETL Altair Galiza. A ETL Altair Galiza informará ás persoas que pasan á lista de espera e, de ser o caso, poderá abrir un período extraordinario de matrícula. Mínimo 12 matrículas.

5.FASES

FASE TEÓRICA (200h): O alumnado terá dereito a facer uso de 40 horas por asuntos propios: consultas médicas, viaxes, enfermidade, etc sen necesidade de xustificación documental.  O alumnado perderá o dereito a avaliación no momento en que exceda as 40 horas de non asistencia.

FASE DE PRÁCTICAS (150h): en campamentos, colonias, albergues, campos de traballo ou nunha entidade ou asociación de tempo libre. As prácticas desenvolveranse antes de 2 anos a contar a partir do 29 de xullo de 2019, día de finalización da fase teórica. A partir dos dous anos, 29 de xullo de 2021, pérdese o dereito á avaliación e tense que volver a cursar a fase teórica para obter a titulación.

6.MATRÍCULA

A matrícula total do curso é de 260 € (75 € para educadoras Altair*) a ingresar na conta de ABANCA ES68 2080 0109 1130 4002 4171 indicando  Apelidos, Nome e DNI e como Concepto: Matricula Curso Monitor/a Santiago 2019. Existe tamén a posibilidade de pagamento fraccionado en:

2 pagos: 130/130 €
3 pagos:130/65/65 €
O último día para abonar o total da matrícula é o 29 de xullo.
Unha vez feito o ingreso, sendo o día límite o 28 de xuño, terá que achegar ao correo da escola Altair Galiza, etl.altair.galiza@gmail.com, a seguinte información:

Unha vez enviada a información anterior, recibirá un correo de resposta confirmando a súa matrícula no Curso de Monitor/a de Tempo Libre da ETL Altair Galiza.

*Matrícula membros de Altair (apoio á formación de membros de altair):
Altair desenvolve Proxectos Educativos nos Tempos Libres en diferentes lugares. Neste momento, existe un grupo educativo para crianzas de 7 a 17 anos en Santiago de Compostela (Seteportas-Altair), en Burela (Chao de Castro-Altair) e tamén no Cabo Verde (Estrelas-Altair). Mais información contacta coa Asociación Altair Galiza en altair.galiza@gmail.com.
 
Para educador@s da Altair ou persoas que desexen facer parte do voluntariado de Altair, existe a opción de facer 40 horas alternativas en fins de semana de setembro de formación específica.

O curso tamén inclúe:

-SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
-MATERIAL E ACTIVIDADES
-CURSO DE MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS
-INCLÚE CAMPAMENTO DE 2 DÍAS (MÓDULO DE CAMPISMO)

 

Para máis información:

etl.altair.galiza@gmail.com

665316561/685325153

 

Advertisements