AVALIACIÓN E ACTAS

A Escola de Educación Nos Tempos Libres Altair Galiza ten previsto a emisión ordinaria de actas de avaliación nos seguintes períodos neste curso 2017/18:

30 de outubro de 2017
(Data límite para a entrega de documentación o 27 de outubro de 2017)
1 de maio de 2018 
(Data límite para a entrega de documentación o 27 de abril de 2018)
15 de setembro de 2018
(Data límite para a entrega de documentación o 12 de setembro de 2018)
O alumnado de cursos xa desenvoltos ten que ter en conta  a anterior información para a entrega da documentación en tempo, dentro do período de avaliación marcado pola escola, e dentro do período de dous anos desde a finalización da parte teórica do curso  xa que legalmente se establece un período de dous anos para o desenvolvemento da fase de prácticas e entrega da documentación. A partir de dous anos desde a finalización da fase teórica do curso pérdese o dereito á avaliación. 
Datas en que se perde o dereito á avaliación de cursos xa desenvoltos por esta escola:
-Para o alumnado do curso extensivo de 1 de setembro de 2015 a 23 de decembro de 2015: o 23 de Decembro de 2017 
 
-Para o alumnado do curso de monitores intensivo de 15 de xullo de 2016 a 6 de agosto de 2016: o 6 de Agosto de 2018
 
-Para o alumnado do curso extensivo de 22 de setembro de 2016 a 23 de novembro de 2016: o 23 de Novembro de 2018
A documentación débese enviar por correo electrónico ao titor de prácticas nomeado pola escola e que aparece no convenio. Está é toda a documentación que se debe entregar dentro das datas que figuran anteriormente:
CONVENIO (DÉBESE ENTREGAR ANTES DE INICIAR AS PRÁCTICAS)
– Memoria de prácticas
Advertisements